Bamboo Airways kỳ vọng sẽ là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam có đường bay thẳng tới Mỹ

Admin 01-08-2019 61

Sau CAT1, các bước tiếp theo về thủ tục pháp lý cũng được bà Nguyễn Mai Anh – Chuyên viên phòng Pháp chế và Hợp tác Quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam giải đáp: "Chúng ta có 5 cơ quan cần phải gửi hồ sơ đến: Bộ Giao thông để có quyền vận chuyển hàng không; Cục hàng không liên bang Hoa Kỳ để được cấp phê chuẩn an toàn cho các hãng hàng không; Cục An ninh Vận tải TSA; Ủy ban điều tra tai nạn giao thông để được xem xét kế hoạch hỗ trợ nạn nhân trong trường hợp xấu, các quy định này nếu tại điều 14 của CSA; ngoài ra phải có phương án thu nộp phí và các phê chuẩn: hợp đồng thuê ướt dài hạn, chuyến bay charter theo thương quyền 5.

Bà Nguyễn Mai Anh – Chuyên viên phòng Pháp chế và Hợp tác Quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam Thứ nhất, làm thế nào có được thương quyền và được cấp phép. Chúng ta có 2 dạng cấp quyền vận chuyển: Cấp giấy trực tiếp hay miễn trừ. Bộ Giao thông sẽ cấp quyền trên nhiều vấn đề lớn: hãng hàng không có thực sự mang pháp nhân Việt Nam hay không; hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định vận chuyển hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ. Khi nộp hồ sơ cho Bộ giao thông Hoa Kỳ, phải nộp cho các hãng hàng không đã được cấp quyền đến Việt Nam, các hãng tham vấn cho Bộ để đảm bảo nguyên tắc có đi có lại. Hãng hàng không khai thác nước ngoài cần phải nộp hồ sơ trước 3 tháng, khi FAA nhận thấy đáp ứng được các tiêu chuẩn mà FAA đã công bố. Hãng hàng không cần phải nộp hồ sơ TSA trước 90 ngày khai thác, hãng hàng không sau đó nếu không được chấp thuận phải nộp lại trong 30 ngày. Hãng hàng không phải nộp lại hồ sơ hỗ trợ hành khách đến Ủy ban điều tra tai nạn giao thông. Theo luật, ủy ban cần phải xem xét kế hoạch hỗ trợ hành khách trong trường hợp xấu".

Từ khóa